2018 – Werdykty Jury Konkursów

Jury Konkursu Fotograficznego „Sztuka Natury” w składzie:

Przewodniczący – Adam Adamski – Dyrektor  Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury”, Pracownik Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, członek ZPAF.

Członkowie Jury:

Dariusz Sarnowski – fotograf przyrody, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Polskie Media.

Marek Trzeciak – fotograf przyrody, kierownik Galerii Zarzewskiej, członek FIJET (World Federation of Travel Journalists & Writers),

Leszek Wasielewski - Zastępca  Dyrektora  Departamentu Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko--Pomorskiego.

nagrodziło następujące prace:

 

I Miejsce

 

II Miejsce

III Miejsce

Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego,

dla młodego fotografa przyrody

   

Jury Konkursu Pokazów Multimedialnych w składzie:

Przewodniczący :

Ryszard Sąsiadek - Laureat Konkursu Pokazów Cyfrowych w roku 2017

Członkowie:

Grzegorz Okołów - Laureat Konkursu Pokazów Cyfrowych w roku 2016

Radosław Siekierzyński - Laureat Konkursu Pokazów Cyfrowych w roku 2015

nagrodziło następujące pokazy:

I Miejsce - Bartosz Dubiel

 

II Miejsce - Karol Grabski

 

III Miejsce - Joanna Antosik

Podobne wpisy