Pan Piotr Otawski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska

Pani Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Pan Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pan Michał Zaleski - Prezydent Miasta Torunia

JM Rektor

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn