Olga Kamenskaja jest absolwentką Moskiewskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego. Laureatka licznych rosyjskich i międzynarodowych konkursów fotografii przyrodniczej i podwodnej. Instruktor nurkowania i podwodnej fotografii. Nurkowaniem zainteresował Olgę syn w 2001 roku. Pierwszy podwodny aparat fotograficzny wzięła do ręki       w 2003 roku i wtedy podwodna fotografia stała się jej życiową koniecznością. Podstawowa tematyka jej twórczości to wzajemne stosunki człowieka i przyrody oraz „nieziemska” uroda podwodnego świata. Olga fotografowała, na lądzie i pod wodą, wiele przepięknych miejsc na wszystkich kontynentach: zdumiewający podwodny świat Morza Białego i Morza Barentsa, fiordy Norwegii, wulkany i niedźwiedzie na Kamczatce, pagody i klasztory w Мyanmar, żółwie     i rekiny na Galapagos, słonie i lwy w Tanzanii, rekiny wielorybie w Australii, piramidy i wieloryby w Meksyku, wodospady i morskie lwy w Argentynie, słonie morskie i uchatki w Południowej Georgii oraz  pingwiny i góry lodowe w Antarktyce.

www.kamenskaya-gallery.ru