Pan Janusz Zaleski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Główny Konserwator Przyrody

Pani Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Pan Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pan Michał Zaleski - Prezydent Miasta Torunia