2024 – Wojciech Kuchta Gościem Festiwalu / Wojciech Kuchta is the Guest of the FestivalWojciech Kuchta, ur. 1970 rok. Fotografią zajmuję się od najmłodszych lat. Już w szkole podstawowej robiłem zdjęcia, a pasją tą zaraził mnie mój tata. Wychowałem się w Pionkach na skraju Puszczy Kozienickiej. To tam wykonywałem swoje pierwsze zdjęcia, a potem w ciemni, w łazience spędzałem długie wieczory na ich wywoływaniu. Z czasem pasja przerodziła się w sposób na życie i zawód. Brałem udział w wielu wystawach i konkursach fotograficznych. Moje fotografie publikowane były w różnych czasopismach przyrodniczych. Koniec lat dziewięćdziesiątych to początek przygody z filmem. Wspólnie z kolegami, a także sam zrobiłem ich kilkadziesiąt. Najważniejsze to: „Podlaski Przełom Bugu”, „Nadbużański Park Krajobrazowy”, „Góry Stołowe”, „Dolina Krasnej”, „W krainie jodły, buka i tarpana”, „Małopolski Przełom Wisły”, „Pola tętniące życiem”, „Nadbużański Park Krajobrazowy zaprasza”. Zawsze ciągnęło mnie w dzikie zakątki naszego kraju. Bardzo lubię wracać na Roztocze, w Gorce i w Bieszczady. Niestety martwi mnie to co wydarzyło się na przestrzeni czasu. Już nic nie wygląda tak jak dawniej. Lasy wycięte, rzeki wyschnięte i wszechobecna komercja. Od kilku lat mieszkam nad Bugiem i tu realizuje swoją pasję. Pracuję w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym zajmując się realizacją materiałów promocyjnych i edukacyjnych.Wojciech Kuchta, born in 1970. I have been interested in photography from an early age. I was already taking photos in primary school years, and this passion was introduced to me by my dad. I grew up in Pionki, on the fringe of the Kozienice Primeval Forest. This is where I took my first photographs and then spent long evenings developing them in the darkroom, in my bathroom. Over time, my passion turned into a lifestyle and a profession. I have participated in many photographic exhibitions and competitions. My photographs have been published in various wildlife magazines. The late nineties marked the beginning of the film adventure. With colleagues, as well as individually, I have produced dozens of them. The most important are: “Podlaski Przełom Bugu”, “Nadbużański Park Krajobrazowy”, “Góry Stołowe”, “Dolina Krasnej”, “W krainie jodły, buka i tarpana”, “Małopolski Przełom Wisły”, “Pola tętniące życiem”, “Nadbużański Park Krajobrazowy zaprasza”. I have always been drawn to the wild corners of our country. I very much enjoy going back to Roztocze, Gorce Mountains and Bieszczady Mountains. Unfortunately, I am concerned about what has happened there over time. Nothing looks like it used to anymore. Forests cut down, rivers dried up and omnipresent commercialism. I have been living by the Bug River for several years and this is where I pursue my passion. I work in the Nadbużański Landscape Park, involved in the production of promotional and educational materials.

Podobne wpisy