2012 – Wystawa Założyciela i Pierwszego Prezesa ZPFP – Leszka Krzysztofa Sawickiego (1938-2000)

Miejsce ekspozycji – Wernisaż – Wystawa czynna do 31 grudnia 2011 Pomysłodawca  i pierwszy Prezes Związku Polskich Fotografów Przyrody. Już od najmłodszych lat pasjonował się fotografią i przyrodą. Wybór drogi życiowej nie był łatwy – podjąć studia w kierunku przyrodniczym czy artystycznym? Ostatecznie zdecydował się na wydział muzyczny. Fascynacje przyrodnicze były jednak tak silne, że…