Zdjęcia - Józef Romasz

Film "TRWANIE" jest - mówiąc najkrócej - opowieścią o drzewach jako
o "osobach" - na swój sposób czujących, przeżywających swoje choroby,
procesy starzenia, a nawet nieszczęśliwe wypadki; bliskich i towarzyszących człowiekowi od zarania dziejów, a mimo to często przez człowieka nadmiernie eksploatowanych, a nawet bezmyślnie niszczonych. Istotne przesłanie filmu zawiera się w krótkim haśle: "Drzewa trzeba pielęgnować, nie wycinać" - bo leży to
w żywotnym interesie zarówno człowieka, jak i całego ekosystemu.

Dla osiągnięcia tak zamierzonej wymowy, narracja filmu skupia się na ukazaniu specyficznej, wręcz emocjonalnej, relacji pomiędzy konkretnym człowiekiem - "chirurgiem drzew", a jego "drzewnymi pacjentami". Ów szczególny lekarz, to Marek Kubacki - zajmujący się przez ponad 30 lat pielęgnacją i ratowaniem sędziwych, często pomnikowych drzew zagrożonych wycinką w wyniku rozmaitych uszkodzeń
i procesów starzenia roślinnego organizmu. Dziś już emerytowany, wciąż jednak odwiedza wielu swoich pacjentów obserwując ich kondycję i stan zdrowia.

Obrazy z takich odwiedzin, czy też "wizyt lekarskich", służą do zaprezentowania szczególnie imponujących, wiekowych drzew, które dzięki zabiegom Marka Kubackiego zostały ocalone od zagłady. W połączeniu z refleksjami tego wyjątkowego chirurga dotyczącymi jego równie niezwykłych pacjentów, składają się na frapującą opowieść o "drzewie jako żywej istocie" - cennej i bliskiej człowiekowi
i godnej traktowania jako osoba, a nie li tylko jako rzecz i źródło surowca, czy materiału opałowego.