Urodził się 2 kwietnia w 1964 r. w Augustowie. Jest absolwentem Wydziału Operatorskiego Realizacji Telewizyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej Łodzi. Uzyskał tytuł doktora w dziedzinie sztuk filmowych na Wydziale Operatorskim PWSFTiTV w Łodzi pracą „Logos w fotografii”. Obecnie wykłada w PWSFTiTV w Łodzi, w Akademii Fotografii i Przedsiębiorczości w Białymstoku oraz na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Mieszka w Warszawie.

Jako operator filmowy zrealizował ponad 100 filmów dokumentalnych i 6 fabularnych. Jest m. in. autorem zdjęć do filmów dokumentalnych, jak: ,,Fotoamator” Dariusza Jabłońskiego, filmów w reżyserii Nataszy Ziółkowskiej – Kurczuk ,,Komeda, Komeda”, ,,W szumie gwiazd jestem”, ,,Granatowy zeszyt”, filmów przyrodniczych: ,,Dzika Polska” (2007-2013), ,,Pancerne relikty puszcz” (2014), ,,Tańczący z naturą” (2015 – 16). Autor zdjęć do filmów fabularnych, m. in.: ,,Złote runo” Andrzeja Kondratiuka (1996), ,,Noc Świętego Mikołaja” Janusza Kondratiuka z cyklu ,,Święta polskie” (2000), ,,Baśń o ludziach stąd” Władysława Sikory (2003), ,,Wino truskawkowe” Dariusza Jabłońskiego (2008), ,,Zdjęcie” Macieja Adamka (2012).

Członek Polskiej Akademii Filmowej. Stypendysta Pepiniers. W latach 90. należał do suwalskiego klubu fotograficznego ,,PAcamera”. Tam zrealizował swoją pierwszą wystawę indywidualną „Od ziemi do nieba” w 1991r. Interesuje go fotografia tradycyjna. Fotografuje kamerą Hasselblad 6 x 6 cm oraz Toyo 4 x 5”. Brał udział w wielu plenerach i wystawach związanych z Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze. Autor wystaw indywidualnych, m. in.: „Pejzaż wewnętrzny”, prezentowany w Galerii FF w Łodzi, „Pejzaż w środku świata”, pokazywanej w 2012 r. w Galerii Korytarz w Jeleniej Górze, wystawy w ramach Opolskiego Festiwalu Fotografii w Opolu w 2018 r., wystawy „Dwa obrazy świata” w Wolskim Centrum Kultury w Warszawie w 2019 r. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych, m.in.: ,,Nowa generacja w fotografii polskiej”, BWA Gorzów Wielkopolski 1991, ,,Zmiana warty”, Galeria FF, Łódź 1991, ,,Fotografia i przestrzeń” Galeria FF w Łodzi, BWA w Jeleniej Górze 1998-1999, ,,Pamiątka z Karkonoszy. Fotografia – nowe media”, w BWA w Jeleniej Górze w 2006 r., a ostatnio w wystawach: ,,PAcamera Club fotografie 1985-2015”, w CSW & Galerii Andrzeja Strumiłły w Suwałkach w 2015 r., ,,Kontakty c.d.” w Galerii BWA w Jeleniej Górze w 2019 r. Jego fotografie znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Muzeum Okręgowego w Suwałkach oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.