Miejsce ekspozycji – Mała Galeria Fotografiki ZPAF Toruń.
Wernisaż –  3 grudnia 2021 o godzinie 17.15

MONIKA KUBOŚ

KATOWICE

Rocznik '78, urodzona w Bytomiu, jednak od zawsze mieszkanka zielonego zakątka Śląska - Lublińca. Od 2021r. członkini Związku Polskich Artystów Fotografików. Kamil Myszkowski napisał: "Monika w swojej twórczości najczęściej patrzy "do wewnątrz", poddaje się autoanalizie, której wynikiem są wizualne refleksje. Jej fotografie balansują na granicy jawy i snu - widzimy świat, który wydaje się znany i bliski, jednak charakter prac Moniki zdecydowanie odsuwa nas od realności w kierunku ulotnych myśli i sennych wizji. Artystka wykorzystuje fotografię do zilustrowania i przepracowania własnych przeżyć i emocji. Stosuje przy tym zabieg metafory, dzięki czemu jej prace przyciągają uwagę, zmuszają do kontemplacji i głębokiego przemyślenia wynikających z nich treści. Fotografka wykonuje oszczędne w formie kadry, jednocześnie zawierając z nich esencję i dobitny przekaz - gdyby można było określić płeć fotografii, to chciałoby się wręcz powiedzieć, że jej prace są delikatne i kobiece. Jednak delikatność, jest tu tylko pozorna, gdyż Monika w swojej twórczości dotyka często tematów trudnych i osobistych."
Wystawy indywidualne:
wędruję do siebie... - Miejski Dom Kultury "Koszutka" - Filia "Dąb" w Katowicach (2019r.)
suplement... - Muzeum Edyty Stein w Lublińcu (2020r.)
obecność... - Galeria Pusta c.d. - Jaworzno (2020)
czytając samotność... - Galeria Trójkąt w Kole - Pałac Schoena w Sosnowcu (2021)
Wystawy zbiorowe:
Lubi mi się tu być - Miejski Dom Kultury w Lublińcu (2016 r.)
Energia centrum - Mała Przestrzeń Galerii BWA w Katowicach (2018r.)
wglądanie do wnętrza/ w głąb siebie / bliskiej osoby / człowieka - galeria żywa - Katowice (2021)

PIOTR SPEK

PIŁA

Rocznik 1969, mieszka w Dolaszewie k/Piły. Absolwent Politechniki Poznańskiej. Członek rzeczywisty Związku Polskich Artystów Fotografików.Autor wystaw indywidualnych i uczestnik wystaw zbiorowych.
Prowadzi działania w obszarze popularyzacji fotografii organizując wystawy, plenery i spotkania poświęcone szeroko pojętym zagadnieniom fotografii, historii fotografii i sztuk wizualnych.
Laureat nagrody Grand Prix XVI Międzynarodowego Biennale Krajobrazu DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE DEFINITION , 2014;
Laureat nagrody II Równorzędnej Nagrody Prix III Międzynarodowego Biennale Krajobrazu DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE DEFINITION , 2018;
Wybrane aktywności :
2019
- Wystawa zbiorowa – ZPAF o/WLKP –„ SIŁA WSPÓŁPRACY”, Gniezno, Nowy Tomyśl, Poznań, Piła
- Wystawa zbiorowa poplenerowa ZPAF o/WLKP – II JAZZ FREE PHOTO 2019, Warszawa, Chodzież
- Wystawa zbiorowa poplenerowa ZPAF – „Genius Loci” – Katowice 2019
- Wystawa zbiorowa poplenerowa ZPAF o/WLKP „Być może tak było” 2019 – Gniezno,
2020
- Wystawa zbiorowa Aneks – Galeria Miasto Ogrodów Katowice – ENGRAM
- Wystawa zbiorowa Aneks 2 – Galeria Muzeum Stanisława Staszica
- Wystawa zbiorowa Rzeźba / Fotografia –„Całkiem Nowy Człowiek” – Galeria Sztuki Rozruch – Jeżyckie Centrum Kultury Poznań
- Wystawa poplenerowa – Podlaski przełom Bugu 2020 – organizatorzy Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej, Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej – Stowarzyszenie Twórców
- wystawa pokonkursowa IV Międzynarodowego Biennale Fotografii
DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE DEFINITION 2020 – Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach

Miejsce ekspozycji – Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu
Wernisaż –  3 grudnia 2021 o godzinie 18.00

DOMINIKA SURMACZ

RZESZÓW

Urodzona 17 stycznia 1994 roku w Biłgoraju. Absolwentka Liceum Plastycznego im. Bernarda Moranda w Zamościu. W 2020 roku ukończyła studia na kierunku Grafika w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom artystyczny zrealizowała w Pracowni Druku Płaskiego i Litografii oraz Pracowni Multimedialnej. Obie prace dyplomowe zostały uhonorowane Dyplomem Uznania Dziekana Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego za ich wysoki poziom artystyczny, a także nominowane do Nagrody im. Jerzego Panka za Najlepszy Dyplom ISP UR w roku 2020. Bierze czynny udział w wydarzeniach artystycznych na terenie kraju i za granicą (m.in.:KONFIGURACJE - wystawa indywidualna, Galeria R_Z, Rzeszów 2021; Intaglio – Second International Mini Print Triennial Kyiv, Ukraine, 2021; Wystawa Grafika Warsztatowa Herman Otto Muzeum- Alkohotaz, Miszkolc, Węgry, 2019; 11.Międzynarodowe Biennale Miniatury, Częstochowa 2020; II Międzynarodowe Triennale Litografii LITHO-Kielce 2018/19, BWA Kielce 2019)
Tworzy w dziedzinie grafiki, rysunku, malarstwa, fotografii i instalacji.

TOMASZ BARCZYK

TORUŃ

Wizualna poezja automatyczna to cykl prac Tomasza Barczyka, którego początki sięgają 2013 roku. Wtedy właśnie powstały pierwsze grafiki i kolaże, które w budowaniu obrazu opierały się na elemencie poetyckim, konstruowanym według określonego wówczas systemu. Polega on na rozmyślnym wyselekcjonowaniu słów lub krótkich fraz z przypadkowej, pojedynczej strony jednej z książek z księgozbioru autora, z których (wg kolejności na stronie) komponowany jest oparty zawsze na 10 wersach tekst wiersza. Pozyskiwanie słów przyjmuje zatem pewną automatyczną, powtarzalną formę (przypadkowa strona, 10 wersów), ale ich wybór oraz końcowy zapis jest już świadomym działaniem twórczym – czym różni się od dadaistycznego, stochastycznego wiersza, który komponowany był przez układanie przypadkowych słów. Następnie ta autorska forma poetycka staje się główną osią konstrukcji obrazu w ramach wizualnej poezji automatycznej, której genezę można z pewnością odszukać w poezji konkretnej. Czas fizycznego odosobnienia, izolacji oraz dramatycznych sytuacji w roku 2020 przyczynił się do dynamicznego rozwoju tego cyklu, a odręczny zapis tekstu razem z geometrycznym anturażem stał się również inspiracją do syntetycznych linearnych rozważań w cyklu BOX SYMPTOM.

Urodził się w 1975 roku w Chełmie. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie ukończył w 1995 na specjalności snycerstwo. Studia w latach 1996–2001 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na Kierunku Grafika. Dyplom z wyróżnieniem w 2001 roku w Pracowni Wypukłodruku. Uhonorowany Medalem Tymona Niesiołowskiego za najlepszy dyplom artystyczny. Od 2002 wykładowca w Katedrze Grafiki w macierzystej uczelni w Toruniu, obecnie na stanowisku profesora uczelni. Twórczość w zakresie malarstwa, grafiki artystycznej, zajmuje się również wizualną poezją automatyczną.

Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach publicznych Galerii 72 Muzeum w Chełmie, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowego w Toruniu, oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

W dorobku artystycznym ma kilkanaście wystaw indywidualnych (Galeria 72, Chełm; Wozownia Toruń; Galeria Spodki Białystok; Farbiarnia Warszawa) i blisko 200 zbiorowych, np.: Odmienne postawy – cztery przestrzenie. Mistrzowie współczesności z kolekcji Galerii 72, Muzeum w Chełmie, 2020/2021; 2019 Ulsan  International  Woodcut Biennale, Ulsan, Korea Płd.; 9. Międzynarodowe Triennale Grafiki KOLOR W GRAFICE, Wozownia, Toruń, 2018; TransPRINT, NOESIS Thessaloniki Sience Center and Technology Museum, Saloniki, Grecja, 2018; Kropka w kropkę / Muzealne mody, Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń, 2016; East and West, a good relationship, L’écurie, espace d’art contemporain, Liège, Belgia, 2014; i wiele innych.

Wystawa przygotowana przez Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.
Kurator Wystawy:
dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK