Agnieszka Florczyk - fotografować zaczęła dzięki żurawiom, które nieustannie ją zachywycają i inspirują. Bagna i mokradła, gdzie przebywają, to miejsca niezwykłe i magiczne, kiedy wchodzące słońce, refleksy w wodzie i snujące się mgły, malują obrazy niczym z baśni, a deszcz i chmury nadają mroczny wymiar. Fascynuje ją światło i klimat tych miejsc, dlatego większość fotografii powstaje w tym niezwykłym momencie, kiedy noc przechodzi w dzień, ptaki budzą się ze snu, przeciągają się, czyszczą pióra. "Mam ogromny szacunek i respekt dla przyrody, fotografuję dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowisku; przedstawiając ich życie i zachowania, staram się w żaden sposób nie zakłócać tego odwiecznego ładu. Przyroda jest doskonała sama w sobie, ma jednak wroga, którym jest człowiek i jego niepohamowana zachłanność. Mam nadzieję, że moje fotografie zwrócą uwagę na piękno, jakie jeszcze jest wokół nas, na zwierzęta, które mają takie samo prawo do życia na Ziemi jak my i przyczynią się do chęci współistnienia z Naturą, a nie do bezwzględnego jej wykorzystywania. " Chociaż fotografuje od niedawna, jej fotografie znalazły już uznanie w konkursach krajowych oraz zagranicznych jak choćby francuski Festival de l’Oiseau et de la Nature czy ostatnioAi-Yakang World Bird Lovers Festival w Chinach. Jest członkiem Dolnośląskiego Okręgu Związku Polskich Fotografów Przyrody, w tym roku otrzymała tytuł Fotografa Roku tego okręgu.