Grzegorz Bobrowicz jest Dolnoślązakiem. Fotografią przyrodniczą zajmuje się od czterech dekad. Autor wystaw fotograficznych w kraju i za granicą. Wydał kilkanaście książek o przyrodzie Polski, m.in. Polską dziką przyrodę, Cuda przyrody, Fenomeny przyrody, Tajniki naszych lasów, Fotografowanie polskiej przyrody. Wykładowca fotografii krajobrazowej i przyrodniczej w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Prowadzi warsztaty fotograficzne.

Absolwent uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W swoim dorobku ma ponad sto opracowań naukowych, w tym dokumentacje trzech rezerwatów przyrody, a także kilkaset artykułów naukowych i popularnonaukowych. Pracuje nad Słownikiem polskiego języka przyrodniczego.

Reżyser, autor scenariuszy, komentarzy i zdjęć do filmów przyrodniczych, m.in. Bieliki, Park Krajobrazowy Chełmy, Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy, Przemkowski Park Krajobrazowy, Przyroda ziemi oławskiej, Żurawie. Jego film Anima Animalis. Klejnoty dolnośląskiej przyrody zdobył nagrodę im. B. i J. Czeczów za najlepsze zdjęcia na XVIII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. W. Puchalskiego.

Autor vloga: Szepty Przyrody / Whispers of Nature
Więcej prac autora można obejrzeć na: www.bobrowicz.eu https://www.facebook.com/Grzegorz-Bobrowicz-Fotografia-181774385167658