Miejsce ekspozycji –Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży, ul Łokietka 3, Toruń

Wernisaż – 28 listopada 2019 o godzinie 19.00

XII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUK WIZUALNYCH INSPIROWANYCH NATURĄ pierwszy raz zaprosił do współpracy Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Tegoroczna edycja otworzyła się zatem na artystów z poza środowiska związanego z szeroko rozumianą fotografią przyrody, artystów tworzących swe dzieła w oparciu o inne techniki i technologie oraz inspiracje. Mam przyjemność na wystawie towarzyszącej festiwalowi zaprezentować sześciu zaproszonych twórców z różnych dziedzin sztuki: Annę Kolę - Toruń, Katarzynę Kalua Kryńską - Warszawa, Paulinę Czenecką - Toruń, Wojciecha Beszterdę - Piła, Piotra Grygorkiewicza - Bydgoszcz i Michała Jakubowicza - Wrocław.
Przekonany jestem, że autorzy biorący udział w tej wystawie poszerzą formułę festiwalu, dając odbiorcy możliwość obcowania z twórczością będącą efektem ich zmagań z naturą. Mam nadzieję, iż propozycja włączenia do festiwalu twórców z poza kręgu fotografii przyrody będzie początkiem stałej współpracy tych środowisk twórczych.

Kurator wystawy towarzyszącej „Inspiracje 2019”
Zdzisław Mackiewicz

Paulina Czarnecka
Wojciech Beszterda
Anna Kola
Katarzyna Kalua Kryńska
Michał Jakubowicz
Piotr Grygorkiewicz