Anna Kola - absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK (dyplom w Pracowni Projektowania Graficznego). Pracuje w Zakładzie Plastyki Intermedialnej UMK, w którym prowadzi zajęcia w ramach Pracowni Interdyscyplinarnej i Pracowni Fotografii. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków (od 1998 roku) i Związku Polskich Artystów Fotografików (od 2008 roku). Swoje prace prezentowała na 20 wystawach indywidualnych i ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (m.in. w Niemczech, USA, Kanadzie, Australii, Chinach, Tajlandii).

Tworzy łącząc ze sobą odmienne media i działając na pograniczu różnych dyscyplin artystycznych. Od wielu lat, do tych najważniejszych w jej twórczości należy fotografia i szkło artystyczne. Jej największą inspiracją jest natura - fotograficznym motywem i rzeźbiarskim tworzywem. Na co dzień z bliska obserwuje zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie. Przygląda się procesom jakim ona podlega, również tym destrukcyjnym, bo piękno przejawia się także w przemijaniu. Jej wzrok przyciągają te zwyczajne, często niepozorne elementy pejzażu takie jak leżący kamień, uschnięta gałąź czy pomarszczona tafla wody. Podczas fotografowania wykorzystuje inscenizację aparatu wprowadzając do obrazu efekt poruszenia, rozmycia, niedopowiedzenia. Te fotografie, to zapis chwili, energii miejsca i towarzyszących im emocji.