dr geografii, podróżnik, fotograf, wydawca i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na kierunku turystyka i rekreacja. Wcześniej, prawie przez 30 lat związany z Instytutem Geografii UMK w Toruniu.  Odwiedził około 120 krajów na wszystkich kontynentach, skąd przywiózł ponad 60 tys. fotografii w postaci slajdów oraz  kilkadziesiąt tysięcy obrazów cyfrowych. Jego zainteresowania skupiają się wokół geomorfologii, glacjologii, geografii regionalnej świata, geoturystyki. W czasie podróży, obok fascynacji światem roślin i zwierząt, poszukuje i fotografuje ciekawe formy terenu, fantastyczne formacje skalne o różnorodnej strukturze i barwie, zadziwiające zjawiska przyrodnicze z zakresu geologii i geomorfologii. Autor publikacji popularno-naukowych, albumów, podręczników szkolnych, artykułów w magazynach turystycznych i geograficznych i dziennikach lokalnych. Uczestnik audycji telewizyjnych i radiowych dotyczących podróżowania. Jest członkiem rzeczywistym prestiżowych organizacji podróżniczo-geograficznych: - Polskiego Oddziału „The Explorers Club” w Nowym Jorku - Royal Geographical Society w Londynie - Polskiego Towarzystwa Geograficznego