Film zrealizowany jest przez znakomitych polskich przyrodników - Artura i Saturninę Homan, których przyrodnicze filmy dokumentalne są znane na świecie. Pięknymi obrazami opowiadają o historii, tradycji i współczesnej hodowli karpia w Stawach Milickich na Dolnym Śląsku. Obszar ten składa się z 300 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni 7000 ha. Stawy Milickie są największym w Europie kompleksem stawów rybnych. Jest to wyjątkowe miejsce na mapie Europy, a nawet świata. Niezaprzeczalnym atutem filmu są wspaniałe zdjęcia, z których słynie para przyrodników.