Tytuł: Ptasie Wyspy
Rok produkcji: 2017
Produkcja: Towarzystwo Przyrodnicze Alauda
Scenariusz i realizacja: Dariusz Płąchocki, Marcin Kostrzyński
Zdjęcia: Dariusz Płąchocki
Zdjęcia lotnicze: Przemysław Doboszewski, Wojciech Kupczak
Montaż: Artur Owczarczak
Lektor: Krystyna Czubówna
Wisła – Królowa Polskich Rzek. Jest największą rzeką w Polsce i jedyną dużą rzeką w Zachodniej i Środkowej Europie, która w znacznej części swojego biegu zachowała naturalny charakter. W jej środkowym odcinku możemy obserwować charakterystyczne dla naturalnej rzeki liczne wyspy i łachy, które dzielą koryto rzeki na wiele mniejszych odnóg. W dolnym biegu Wisły jedynie niewielkie fragmenty przypominają swoim charakterem rzekę naturalną. Człowiek odcisnął tu swoje piętno. Rzekę uregulowano, zawężając jej koryto, budując wały przeciwpowodziowe ograniczono zasięg terenów zalewowych, przegrodzono zaporą i na kilkudziesięciokilometrowym odcinku spiętrzono. Wydawałoby się, że tak zmieniona rzeka nie przedstawia żadnych walorów przyrodniczych i nie będzie atrakcyjnym miejscem do życia dla zwierząt. A jednak, rzeka na tym odcinku nadal zadziwia występującym tu bogactwem świata przyrody. Film „Ptasie Wyspy" pokazuje wycinek przyrody dolnej Wisły przez pryzmat wąskiej grupy ptaków –siewkowych oraz walki miłośników przyrody o ich ochronę. Ptaki te na piaszczystych łachach i stałych wyspach w nurcie rzeki mają swoje ostatnie miejsca lęgowe. Każdego roku podejmują próby gniazdowania – trud wysiadywania i wychowywania młodych. Wysiłek to nie łatwy, gdyż muszą zmagać się z zjawiskami naturalnymi oraz zagrożeniami związanymi z działalnością człowieka i przekształceniem środowiska. Film „Ptasie Wyspy" zwraca uwagę na dramatyzm tego zmagania. Ukazuje zarówno piękno jak i wrażliwość przyrody rzeki. Zamysłem twórców filmu było uczulenie widzów na problemy ochrony ginących gatunków w warunkach przekształconego środowiska. Postawili sobie również zadanie uświadomienia widzowi skali odpowiedzialności za zachowanie przyrody rzeki dla przyszłych pokoleń. Jesteśmy odpowiedzialni za przetrwanie wielu występujących jeszcze na dolnej Wiśle gatunków ptaków. Bez naszej pomocy, bez rzeczywistej ochrony warunków i miejsc ich gniazdowania oraz żerowania, ich przetrwanie nad dolną Wisłą jest zagrożone. Film powstał w ramach projektu Towarzystwa Przyrodniczego Alauda: „Ptasie Wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków", finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (EOG ) w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" finansowanego – umowa nr 25/2015/Wn-02/OP-XN-02/D.