Pan Janusz Zaleski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Główny Konserwator Przyrody

 

Pani Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

Pan Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Pan Michał Zaleski - Prezydent Miasta Torunia

 

Zarząd Główny

Związku Polskich Fotografów Przyrody