2024 – Paweł Smolik Gościem Festiwalu / Paweł Smolik is the Guest of the FestivalPaweł Smolik, jaworznianin, od 2006 roku należy do ZPFP o/Ś. Jest laureatem wielu międzynarodowych i krajowych konkursów fotograficznych. Jak o sobie mówi… już od szkolnych lat moje zainteresowania kierowałem w świat rodzimej dzikiej przyrody. Podglądanie jej życia, a i niejednokrotne utrwalanie obrazów poprzez fotografię daje mi sporą dawkę emocji i poczucie dużej przyjemności. Fotografuję zwierzęta wyłącznie w ich naturalnym środowisku, zupełnie zadowalając się tym, na co przyroda pozwoli abym zaobserwował. Pozostaje tylko pewien niedosyt, że nie mam dla niej tyle czasu, ile bym sobie życzył... Fotografie Pawła były nagradzane oraz wyróżniane w prestiżowych międzynarodowych konkursach fotograficznych takich jak: European Wildlife Photographer of the Year (GDT), Bird Photographer of the Year (BPOTY), The Nature Photography of the Year (MAGICAL NATURE), PHOTO VOGELWARTE. W 2023 roku Paweł zdobył główną i trzecią nagrodę w konkursie fotograficznym na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą - Toruń 2023. Jego prace były wystawiane na kilku indywidualnych oraz kilkudziesięciu grupowych wystawach. Fotograf przyrody, Członek Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręgu Śląskiego, czterokrotnie uhonorowany tytułem Fotografa Roku OŚ ZPFP (2009, 2020, 2021, 2023).Paweł Smolik, from Jaworzno, a member of the Silesian Department of the Polish Wildlife Photographers Association since 2006. He has been awarded in numerous international and national photography competitions. As he says of himself... from my school years, my interests were already directed towards the world of native wildlife. Observing life in Nature and, on many occasions, preserving images through photography, gives me a good measure of emotion and a sense of considerable enjoyment. I only photograph animals in their natural habitat, and I am perfectly content with what nature allows me to observe. The only regret that remains is that I don't have as much time for her as I would have wished.... Paweł's photographs have been awarded and honoured in prestigious international photography competitions such as: European Wildlife Photographer of the Year (GDT), Bird Photographer of the Year (BPOTY), the Nature Photography of the Year (MAGICAL NATURE), PHOTO VOGELWARTE. In 2023, Paweł won the main and third prizes in the Photography Competition at the International Festival of Visual Art Inspired by Nature — Toruń 2023. His work has been exhibited in several individual and dozens of group exhibitions. Wildlife photographer, member of the Silesian Department of the Polish Wildlife Photographers Association, honoured four times with the title Photographer of the Year of the Silesian Department of the Polish Wildlife Photographers Association (2009, 2020, 2021, 2023).

Podobne wpisy